Mål till kolneutral Esbo bör flyttas till år 2035

12.01.2023

Det fanns en artikel i Länsiväylä tidskrift lördagen den 6 augusti 2022 om hur Caruna förbereder sig för brist på elektricitet i Esbo. På grund av den internationella krisen har vi snabbt hamnat i en situation i finsk och Esbo politik där vi alla måste förbereda oss på en elbrist. Utöver detta måste vi vara beredda på permanent dyrare el och värme än vad vi har varit vana med hittills. Esbo stadsfullmäktige har hittills bara förvärrat situationen.

Esbo vill vara koldioxidneutralt år 2030, medan resten av Finland siktar på 2035 och EU 2050. I Esbo är koldioxidneutralitet viktigare än att människorna får el och värme med stadig tillgång och till ett sådant pris att vi har råd med att bo här och värma upp husen. Kritik mot schemat för koldioxidneutralitet förbigås i kommunfullmäktige med en kommentar att bostadsaktiebolag kan installera värmepumpar. Ingen är intresserad av priset på renoveringsarbetena och realismen i tidtabellen. Det verkar inte heller vara något problem där hur alla nya värmepumpar får sin el. Förmodligen måste elektriciteten ibland stängas av redan nästa vinter när det inte räcker till alla.

Esbo kan inte ensam påverka elmarknaden särskilt mycket, men att stänga Finno kraftverk 2025 är ett misstag. Ur el- och värmeproducenten Fortums synvinkel kan företaget klara av det, men från el och fjärrvärme användarens synvinkel är risken för ytterligare prisökningar verklig.

På Esbo nivå är den enda rimliga lösningen att flytta koldioxidneutralitetsmålet från 2030 till 2035 och bränna kol så länge som lagen tillåter. Det vill säga fram till 2029. Man får fjärrvärme även när det inte blåser och solen inte skiner. Låt oss se på den koldioxidneutraliteten igen efter att vi har överlevt några vintrar och betalat el- och fjärrvärmeräkningarna. Låt oss göra en riskanalys av energitillräcklighet och prisförändringar medan verksamhetsmiljön förändrar sig snabbt. Samtidigt får hela staden drömma om ett koldioxidneutralt Esbo.

(publicerad i Länsiväylä tidskrift 10 augusti 2022)