Utbildningen och sociala tryggheten kan skäras ned

22.03.2023

Onsdagen 15.3.2023 har Länsiväylä publicerat min åsikt: Finansministeriets tjänstemän har offentliggjort 9 miljarder euro som sparmål för de kommande två valperioderna. Nu, i den kommande valperioden, skulle besparingsmålet vara 6 miljarder och i den följande 3 miljarder. När stora nedskärningar görs måste besparingarna riktas dit, där stora utgifterna finns. De stora utgiftsgrupperna är sociala tryggheten, social- och hälsovårdtjänster samt utbildningsutgifter.

Sannfinländarnas linje är att prioritera ärenden. När pengarna inte räcker till allt, visar prioriteringen var man kan skära ned. Utbildningskostnader är en sådan post som kan skäras ned. Vi har till något mått sådan utbildning i yrkesläroanstalter på andra stadiet, vars syfte är att bara få elever till vissa skolor på grund av statistiken och läroanstalternas existens. Av detta följer att en del av eleverna som deltar i utbildningen lider av bristande motivation och ingen underprestation hindrar dem från att ta examen. Slutresultatet är en examen som man inte gör något med. En utexaminerad student kan ingenting sådant som skulle vara användbart på arbetsmarknaden.

Vi bör avskaffa sådana studieprogram som inte utvecklar verkliga yrkeskunskaper. Arbetsmarknaden behöver inte människor som har tagit sådana examen. Så är fallet både inom läroanstalter på andra stadiet och på universiteten. Utbildningen är livsviktigt, men det ska leda till en examen som är användbar i arbetslivet.

På social trygghet lever man inte brett, men vi har människor som inte gillar att gå till jobbet, eftersom det inte finns någon nytta av det jämfört med att leva på socialbidrag. Riksdagen kan inte höja lönenivån på arbetsmarknaden, eftersom den bildas av arbetsproduktiviteten. Parlamentet kan skära ned på socialförsäkringen på ett sådant sätt att det alltid blir ett lönsamt alternativ att ta ett jobb. Detta måste göras nu. När befolkningen åldras försvagar underhållsförhållandet. Utöver det kan skattebetalarna inte stödja personer som är i arbetsför ålder och är arbetskunniga.

Verkligheten är att Finlands offentliga ekonomin kräver snabba korrigerande åtgärder. Situationen går fortfarande att rädda, men medlen börjar bli sådana att inte alla gillar dem, och det är viktigt att berätta detta inför valet.

Ari Ampuja

kandidat i riksdagsvalet (Sannfinländarna) och ledamot i stadsfullmäktige samt medlem i stadsstyrelsen i Esbo