Kandidat till riksdagsvalet

Jag är kandidat i Nylands valdistrikt på listan över Sannfinländare i riksdagsvalet 2023. Själva valdagen är den 2 april 2023. Jag har en civilekonomexamen och jobbar som skatteinspektör. Jag skulle vilja fästa särskilt uppmärksamhet vid tillståndet i den finska ekonomin. Under regeringen med stöd av de Gröna, vänsterpartier och Centern har den finska ekonomins solvens varit i fritt fall. Omkring 8 miljarder euro skulder har tagits ut per år. Corona och kriget i Ukraina har gjort att vi knappast hade överlevt utan skuldsättning. Regeringen har dock använt dessa överraskande faktorer som en ursäkt för att inte behöva göra några strukturella förändringar. Vi kan inte leva i skuld för evigt. Ju längre vi väntar på strukturreformer, desto mer smärtsamma kommer de att vara för oss alla.

Ekonomin är också förknippad med kultliknande hysteri kring klimatförändringar. Jag förnekar inte klimatförändringarna, men jag efterlyser en utvärdering av åtgärdernas effektivitet och kostnadseffektivitet. Finlands andel av världens utsläpp är 0,14 %. Det spelar ingen roll vad vi gör. Klimatet kommer inte att räddas eller förstöras av våra åtgärder. Tanken har varit att Finland ska vara med i projektet och vara till och med vägvisare. Många tycks glömma att det är just precis det som vi har hållit på med länge. Från 1990 till 2019 har Finlands koldioxidutsläpp minskat med 26 %, enligt Statistikcentralen. Vi har alltså visat väget redan i 30 år, men hela världen har inte förstått att följa vår linje. Vi förstör finländarnas ekonomi och levnadsvillkor med de åtgärder som nu utförs för att hindra klimatförändringen. I kampen mot klimatförändringarna har man glömt att vi gör människors levnadsvillkor för dyra och svåra. Näringslivets konkurrenskraft förstörs och verksamheten flyttar bort från Finland. Trots detta stannar inte klimatförändringen eller ens saktar ner.