Mitt tema

Säkerhet

Både yttre och inre säkerheten är det viktigaste för mig. Andra saker blir sekundära om man inte kan lita på att man kan leva i fred imorgon också. Säkerheten är ett brett begrepp och relaterar till nationellt försvar, NATO-medlemskap, gatusäkerhet och till exempel skolsäkerhet.

Jag är nöjd över, att Finland går med i Nato och jag tror att vårt medlemskap i försvarsalliansen kommer att öka säkerheten mot ett militärt angrepp eller liknande fientlig operation.

Ekonomi:

Jag är orolig över läget i den finska ekonomin. År 1980 var Finlands offentliga skuld cirka 5 % av bruttonationalprodukten. År 2021 var offentliga skulden cirka 65 % av bruttonationalprodukten. Nominell skuld (alltså inte i förhållande till BNP) har ökat på mer än 30 år och minskat på mindre än 10 år sedan 1980. Vi kan inte fortsätta så här. Ekonomin måste bringas i balans. Annars blir snart räntekostnaderna för den offentliga skulden en av de största utgiftsposterna i vår budget. Då kommer korrigeringen för sent.

För att balansera ekonomin är det viktigt att både öka bruttonationalprodukten och minska utgifterna. Vi ska öka inkomsterna och minska kostnaderna samtidigt. Bruttonationalprodukten växer när aktiva människor startar företag och skapar jobb i en fri marknadsekonomi. När arbetslösheten minskar, så minskar mängden på arbetslöshetsersättningarna också. På motsvarande sätt ökar skatteintäkterna i takt med att sysselsättningsgraden ökar. Att höja sysselsättningsgraden är avgörande. Det sker genom att lätta på olika skyldigheter, såsom beskattningen och olika regler och normer. Det kommer inte att ske genom att få panik över klimatförändringar och utveckla olika avgifter och regler för handel med utsläppsrätter. Ofta kommer dessa från EU, så Finlands handlingsutrymme är litet, men till exempel i naturrekonstrueringsförordningen har man sett att Finland skulle kunna agera som EU-medlem klokt som Sverige eller mot sitt eget intresse som Finland gör.

Socialskydd är en stor utgiftspost på utgiftssidan. Jag skulle ändra socialskyddet till medborgarskapsbaserad. Det skulle vara till stor hjälp. Detta kräver en grundlagsförändring. Det är möjligt om det genomförs i två olika valperioder.

Nationellt intresse:

I alla aktiviteter måste vi tänka på vad som är fördelaktigt för oss och vad som mestadels är skadligt eller kostsamt. Detta bör man ha i åtanke i förhandlingarna med Europeiska unionen och till exempel vid utbetalningen av utvecklingsbistånd samt i invandringspolitiken. Resten av världen utnyttjar våra pengar eller godtrogenhet i det oändliga om vi tillåter det. Vi ska vara med i projekt och avtal som gynnar oss.

Inom Europeiska Unionen uppfinns olika projekt för att rädda Grekland, banker, Italien, äran för EU:s ledande politiker, naturen eller vad som helst. Gemensamt för alla sådana paket är att Finlands uppgift i första hand är att betala eller lida. Den senaste är naturrekonstrueringsförordningen, där Finland är den största förloraren i EU, även om våra skogar sköts bättre än någon annanstans. Nationella intresset betyder, att vi måste använda de förhandlingsresurser eller kapital som vi har, efter att ha varit modell elever i EU i nästan 30 år.

Utvecklingsbistånd har betalats ut i hela mitt liv och biståndsmottagarna utvecklas helt enkelt inte. Det betyder att vi kan sluta betala det nu. Låt oss erkänna att fördelningen av pengarna till tredje världens länder inte förändrade någonting ens på ett halvt sekel.