Hej,

Jag är en kommunpolitiker och en familjefar från Norra Esbo. 

Mina barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Jag bor tillsammans med min hustru. Jag har en civilekonomexamen och arbetar som skatteinspektör på Skatteförvaltningen i Finland.

 Politiska förtroendeuppdrag är: 

- Stadsfullmäktige ledamot i Esbo och sekreterare i fullmäktigegruppen
- Suppleant i stadsstyrelsen i Esbo
- Ledamot i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige
- sekreterare i fullmäktigegruppen i Västra Nylands välfärdsområdet.