Prissättning på el och produktion

12.01.2023

Elpris och produktion

I Finland behövs en reglering av elpriset på kort sikt. Om ett par år måste vi öka produktionen av el som är oberoende av väderförhållanden. Då behövs också kol och torv så att elproduktionen överstiger förbrukningen även den dagen då den förbrukas som mest. Mer kärnkraft behöver byggas, men det kommer inte att lösa de närmaste årens problem. Torv måste bli en förnybar energikälla, som det är i Sverige. Vi behöver torv för att förbruka tillräckligt med el också då när det inte blåser. Vi måste försäkra energiproduktionen under dom kommande åren.

Elbörsens prismekanism fungerar inte i en sådan situation, där det råder energibrist i hela Europa. Priset på börsel bestäms i elbörsen Nord Pool, som förutom Finland omfattar Sverige, Norge och Danmark. Priset bestäms enligt det dyraste erbjudande som accepteras på marknaden. I Sverige kan el säljas till ett dyrt pris till Tyskland som gjort ödesdigra misstag i sin egen energipolitik. Priset påverkar även den finska marknaden. Priset baseras därför inte på produktionskostnader.

Det månatliga medelpriset på el inklusive moms 24 % har varit följande i november under olika år:

2018: 6,21 c/kWh

2019: 5,668 c/kWh

2020: 3,424 c/kWh

2021: 10,633 c/kWh

2022: 24,197 c/kWh

Man kan säga att elpriset har fyrdubblats sedan ett par år tillbaka, när man ser på genomsnittet per månad. I mitten av december 2022 är sjudagarsgenomsnittspriset 37,2 cent/kWh. Jämfört med månadsgenomsnittet för november 2020 är det redan mer än tio gånger högre.

Det finns 465 000 småhus i Finland som värmes med el. Elförbrukningen för ett elvärmat hus typiskt sett är 18 000 kWh per år inklusive all hushållsel. Till ett pris av 5 cent/kWh kostar elenergin 900 euro per år. Vid sjudagarsgenomsnittspriset i december 2022 på 37 cent/kWh skulle el för året kosta 6 660 euro. På sommaren är förbrukningen låg och priset kan vara lägre, men på vintern är förbrukningen hög och elmarknadens prismekanism höjer priset. Det betyder att 2 000 kWh under vintermånaden kan kosta 50 cent/kWh och det är 1 000 euro för en månads el plus priset på eldistribution.

Hushållen är inte alls de enda som lider av skyhöga elpriser. Enligt Motiva fördelade sig elförbrukningen 2021 enligt följande:

privathushåll och lantbruk 28 %

service och offentlig konsumtion 25 %

skogsindustri 21 %

metallindustri 11 %

kemisk industri 7 %

annan industri 5 %

distributionsförlust 3 %

Det höga elpriset driver hushållen i ekonomisk nöd, samtidigt som affärsverksamheten inom många industrier och jordbruk blir olönsamma. Restaurangens elräkning kan bli 5.000 euro i månaden, och sågverken måste sluta driva verksamheten med nuvarande elpriser.

Finländarna har nu problem med elpriset. Här måste vi nu visa samma beslutsamhet som vi gjorde med coronas spridningen. Vi stängde gränser i Nyland och vi stängde restauranger. Turismen lades ner kortvarig. När man minns dessa drastiska ingrepp i grundläggande rättigheter från det nära förflutna är det märkligt om inte samma sak kan uppfyllas på elmarknaden. Människor och företag drivs i ekonomisk nöd på grund av elpriset.

Det är meningslöst att hävda att problemen orsakas av Ryssland. Finländarna har blivit otroligt dumma i och med den gröna vändningen. Energiförsörjningstryggheten är i kris, när Ryssland agerar oförutsägbart utanför Finlands gränser.