Blogg

Onsdagen 15.3.2023 har Länsiväylä publicerat min åsikt: Finansministeriets tjänstemän har offentliggjort 9 miljarder euro som sparmål för de kommande två valperioderna. Nu, i den kommande valperioden, skulle besparingsmålet vara 6 miljarder och i den följande 3 miljarder. När stora nedskärningar görs måste besparingarna riktas dit, där stora...

Det fanns en artikel i Länsiväylä tidskrift lördagen den 6 augusti 2022 om hur Caruna förbereder sig för brist på elektricitet i Esbo. På grund av den internationella krisen har vi snabbt hamnat i en situation i finsk och Esbo politik där vi alla måste förbereda oss på en elbrist. Utöver detta måste vi vara beredda på permanent dyrare el...

I Finland behövs en reglering av elpriset på kort sikt. Om ett par år måste vi öka produktionen av el som är oberoende av väderförhållanden. Då behövs också kol och torv så att elproduktionen överstiger förbrukningen även den dagen då den förbrukas som mest. Mer kärnkraft behöver byggas, men det kommer inte att lösa de närmaste årens problem. Torv...